Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Exames, criterios e solucións
das últimas convocatorias da PAU, por materias
Ver probas PAAU (2001-2009) Ver

01 Lingua Castelá e Literatura
       

02 Lingua Galega e Literatura
       

03 Historia de España
       

04 Historia da Filosofía
       

11 Inglés
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuñoAudición setembro

12 Francés
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuñoAudición setembro

13 Alemán
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuñoAudición setembro

14 Portugués
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño
Audición xuño Audición setembro
   

15 Italiano
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
   

21 Bioloxía
       
 
22 Ciencias da Terra e Ambientais
       
 
23 Debuxo Técnico II
       
 
24 Electrotecnia
       
 
25 Física
       
 
26 Matemáticas II
       

27 Química
       
 
28 Tecnoloxía Industrial II
       
 
29 Mecánica
       
 
 
31 Economía da Empresa
       
 
32 Grego II
       

33 Historia da Arte
       
 
34 Latín II
       

35 Literatura Universal
       

36 Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
       

37 Xeografía
       

41 Debuxo Artístico II
       

42 Deseño
       

43 Técnicas de Expresión Gráfico-P
       

44 Imaxe
       
 

51 Análise Musical II
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B
 
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2

52 Artes Escénicas
       

53 Historia da Música e da Danza
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B
 
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Ver probas PAAU (2001-1009) Ver