Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación
 

Comisión Interuniversitaria de Galicia

 

· Convocatoria de entrevista personal probas de acceso á Universidade para maiores de 45 anos aquíVerlugar de celebración das entrevistas: Sede da CiUG
(Facultade de Dereito, 3º piso - Campus Universitario Sur

Santiago de Compostela)

 

· Publicación das cualificacións definitivas de M25 aquíVer

· Calendario de centros aquíVer

 

· OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO E NOTAS DE CORTE
VERVer

 

· Parámetros de Ponderación das materias da fase específica da PAU
VERVer


 

Datos de Contacto:

Comisión Interuniversitaria de Galicia
Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur
15782 - Santiago de Compostela

Teléfono de información: 881 813 452
Fax: 881 814 789
Correo electrónico: ciug@ciug.cesga.es

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de Documentación)
Varias localizacións en campus      VERVer

Nota: Esta web ten efectos informativos, polo que está suxeita a variacións. O seu carácter e exclusivamente informativo e non legal, polo que non se poderá utilizar como base para ningún recurso.