Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Comisión Interuniversitaria de Galicia

 

· PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DA PAU DESPOIS DA RESOLUCIÓN DAS DAS RECLAMACIÓNS AQUÍVer

 

6-7 OUTUBRO PRAZO DE PREINSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA para o alumnado que aprobó a PAU despois da reclamación e segunda corrección AQUÍVer

 

· SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA - CONVOCATORIA DE SETEMBRO
Galego AQUÍVer
Castelán AQUÍVer

 

· TRÍPTICO DAS TITULACIÓNS OFERTADAS PARA A SOLICITUDE DE SETEMBROAQUÍVer

 

· IMPRESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS

Galego AQUÍVer
Español AQUÍVer

 

· CALENDARIO DEFINITIVO VERVer

 

 

PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DA PAU AQUÍVer

 

· IMPRESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
Galego AQUÍVer
Español AQUÍVer

· CALENDARIO DEFINITIVO VERVer

· Parámetros de Ponderación das materias da fase específica da PAU
VERVer


 

Datos de Contacto:

Comisión Interuniversitaria de Galicia
Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur
15782 - Santiago de Compostela

Teléfono de información: 881 813 452
Fax: 881 814 789
Correo electrónico: ciug@ciug.cesga.es

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de Documentación)
Varias localizacións en campus      VERVer

Nota: Esta web ten efectos informativos, polo que está suxeita a variacións. O seu carácter e exclusivamente informativo e non legal, polo que non se poderá utilizar como base para ningún recurso.