Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación
 

Comisión Interuniversitaria de Galicia

 

·23 de Setembro publicación da quinta listaxe de admitidos e alumnado en lista de espera

· Para formalizar matrícula AQUÍVer

·Listaxe titulacións coas prazas esgotadas AQUÍVer

 


· CAMBIO DO PRAZO DE SOLICITUDE ANTICIPADA DO 29 DE SETEMBRO AO 3 DE OUTUB
RO

·Impreso solicitude de admisión (PREINSCRICIÓN) en titulacións con límite de prazas
VERVer

 

· Titulacións do Sistema Universitario de Galicia
curso 2014-2015 VERVer

 

· Parámetros de Ponderación das materias da fase específica da PAU 2014
VERVer


 

Datos de Contacto:

Comisión Interuniversitaria de Galicia
Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur
15782 - Santiago de Compostela

Teléfono de información: 881 813 452
Fax: 881 814 789
Correo electrónico: ciug@cesga.es

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de Documentación)
Varias localizacións en campus      VERVer

Nota: Esta web ten efectos informativos, polo que está suxeita a variacións. O seu carácter e exclusivamente informativo e non legal, polo que non se poderá utilizar como base para ningún recurso.